Сюжет поеми сон у всякого своя доля

“Сон” (У всякого своя доля) Шевченко аналіз твору

Автор –  Тарас Шевченко

Рік написання – 1844

Літературний рід: ліро-епос.

Жанр: сатирична поема (політична сатира).

Провідний мотив: зображення справжньої суті російського імпер­ського режиму.

Головні ідеї “Сон”: засудження самодержавства й кріпосництва в Росій­ській імперії, вірнопідданства й аморальності земляків-перевертнів.

Композиція “Сон”

Поема орієнтовно розмежовується на такі частини:

 • пролог;
 • покріпачена Україна;
 • сибірські нетрі;
 • самодержавний Петербург;
 • прийом у царських палатах;
 • видіння над Невою;
 • вранішня столиця;
 • другий прийом у палатах.

Сюжет “Сон”

Експозиція: пролог, в якому Шевченко роздумує над тим, що у кожної людини своя доля; зображення соціальних й моральних гріхів, які процвітають в країні.

Зав’язка: п’яний ліричний герой лаштується до сну і врешті-решт летить до неба.

Розвиток подій: зображуються картини життя у часи, коли простий люд був покріпачений самодержавством.

Кульмінація: сатирично висміюються кати і грабіжники народу.

Розв’язка: «Не здивуйте, / Брати любі, милі, / Що не своє розказав вам, / А те, що приснилось».

Про твір: авторський підзаголовок твору — комедія — указує не стільки на його жанр, стільки на спосіб відображення дійсності в ньому.

У поемі «Сон» Т. Шевченко вдається до форми сну. Саме такий композиційний прийом (подорож уві сні) дав можливість авторові у відносно невеликому творі зобразити широку панораму життя в того­часній Росії. В основі композиції поеми чотири частини: вступ і три час­тини — зображення України, Сибіру й Петербурга.

Перші два рядки вступу звучать іронічно: «У всякого своя доля, І свій шлях широкий», але те, що це іронія, стає зрозуміло читачеві з наступних рядків:

Той мурує, той руйнує,
Той неситим оком —
За край світа зазирає…
Чи нема країни,
Щоб загарбать і з собою
Взять у домовину.

А ось останній рядок вступу звучить уже з відкритою ненавистю — саркастично: «Кров, як воду, точить!…»

Саме маскування й форма сну розширили можливості зобразити широку панораму Російської імперії. Фантастичний політ оповідача за совою переносить читача з України до Сибіру, а звідти до Петербурга. Здавна в нашому народі сову сприймають як віщого птаха, який накли­кає смерть, цей образ ніби навіює тривогу. Справді, пролітаючи над Україною, ліричний герой милується теплим пейзажем, який викликає в читача радість і естетичне задоволення, але ненадовго, адже чарівна природа різко контрастує з картинами життя простих людей: «Он глянь, — у тім раї, що ти покидаєш, // Латану свитину з каліки зніма­ють, бо нічим обуть//Княжат недорослих…»

Далі спостерігаємо вже не літній, а зимовий пейзаж, який не кон­трастує з описом життя народу, а, навпаки, підсилює його, будучи спів­звучним: на тлі холодної пустелі чути дзвін кайданів. У цьому звуково­му образі втілено тисячі людей, засланих у Сибір на каторжні роботи. Хто такий «цар волі», про якого урочисто говорить оповідач? Дослід­ник творчості Шевченка Ю. Івакін зазначає, що в образ «царя волі» вкладено щось більше, аніж може вмістити образ дворянина із Сенат­ської площі, це образ величезної узагальнювальної сили: а й справді, ві­домо, що декабристів не таврували розпеченим залізом, а Шевченків «цар волі штемпом увінчаний». Цей образ ототожнений із Христом, ро­зіп’ятим між двома розбійниками, у нього від тернового вінця рани, які нагадують сліди від припікання металом.

У третій частині поеми ліричний герой переноситься до Петербур­га — міста, збудованого на кістках козаків. Душі померлих на будівниц­тві столиці символізують білі птахи (білий птах — символ Нового Запо­віту, уособлення Святого Духа), а одна з пташок символізує Павла По­луботка, якого дуже поважав Т. Шевченко.

Різкому висміюванню піддає автор поеми свого землячка, якого зуст­рів перед царським палацом, цей дрібний чиновник-хабарник відцурав­ся рідної мови, так і не навчившись літературної російської. Тут суржик виступає засобом характеристики героя, глузування з нього: «Так як же ти//Й говорить не вмиєш//По-здєшнєму?»…

Для викриття звироднілості й зажерливості панівної верхівки Т. Шевченко використовує різні сатиричні засоби, а найбільше — сар­казм: він наділяє панів емоційно-оцінними епітетами «пикаті», «пуза­ті», порівнянням «мов кабани годовані», називає їх «блюдолизами». їх­ню суть розкриває гротескна картина, яку І. Франко назвав «генераль­ним мордобитієм». По суті, у цьому епізоді узагальнено державно-бю­рократичну машину імперії, її політичний устрій, у якому вирішальни є кулак. Саркастичними коментарями ліричний герой наділяє царицю, називаючи її «цяцею», він розчарований, бо раніше повірив її «віршома­зам», описує її зовнішність, удаючись до карикатури — сатиричного за­собу: «Мов опеньок засушений, Тонка, довгонога». З осудом ставиться оповідач до Петра І й Катерини II, які зруйнували Запорозьку Січ і за­провадили кріпацтво: «Це той первий, що розпинав // Нашу Україну, // А вторая доконала //Вдову сиротину».

Гротесковим є й кінцевий епізод поеми, у якому від безглуздого крику царя провалюється під землю його челядь, без якої він стає жалюгідним, без­силим і смішним, саме в цей момент розкривається примарна сила царизму.

Іван Франко назвав поему «Сон» «сміливим маніфестом слова про­ти темного царства», «першим у Росії сміливим і прямим ударом на гниль і неправду кріпацтва».

Додатково:

  Автор: J. G. (Джей Джи) У рубриці: 9 клас

  Источник

  Своїй поемі “Сон” Т. Шевченко дав жанрове визначення комедії, тим самим спрямовуючи читача на очікування чогось комічного – аж до абсурду. Незважаючи на нібито нереальність описаних у поемі сцен (і невидимість ліричного героя, і сцена “генерального мордобитія”), всі ці сцени зображують тогочасну дійсність, є відображенням типових явищ. Ця “типовість” дозволяє говорити про те, що поема написана в стилі реалізму.

  Жанр: сатирична поема (перша в Україні політична сатира).

  Тема поеми: зображення суті самодержавного режиму.

  Проблематика:
  • Самодержавство
  • Кріпосництво
  • Аморальність земляків-перевертнів, які відцуралися всього українського.

  До художніх особливостей поеми належить використання різноманітних видів комічного, про які йдеться в окремій статті.

  Композиція будується таким чином:

  1. Філософський вступ.
  2. Зображення України.
  3. Каторга в Сибіру.
  4. Царські палати.
  5. Набережна Неви.
  6. Столиця зранку.
  7. Другий прийом у палатах.

  Сюжет поеми найкраще аналізувати за місцями, які відвідує ліричний герой у своєму сні.

  Читайте также:  Видеть во сне как плавает рыба

  Поема починається із філософського зачину, у якому наявна гірка іронія:

  У всякого своя доля
  І свій шлях широкий,
  Той мурує, той руйнує,
  Той неситим оком
  За край світа зазирає,
  Чи нема країни,
  Щоб загарбать і з собою
  Взять у домовину.
  Той тузами обирає
  Свата в його хаті,
  А той нишком у куточку
  Гострить ніж на брата.
  А той, тихий та тверезий,
  Богобоязливий,
  Як кішечка підкрадеться,
  Вижде нещасливий
  У тебе час та й запустить
  Пазурі в печінки, —
  І не благай: не вимолять
  Ні діти, ні жінка.
  А той, щедрий та розкошний,
  Все храми мурує;
  Та отечество так любить,
  Так за ним бідкує,
  Так із його, сердешного,
  Кров, як воду, точить!..
  А братія мовчить собі,
  Витріщивши очі!

  Філософські роздуми перериваються несподіваним зізнанням ліричного героя:

  Отак, ідучи попідтинню
  З бенкету п’яний уночі,
  Я міркував собі йдучи,
  Поки доплентавсь до хатини.
  <…>
  Отож я ліг спати.
  А вже підпилий як засне,
  То хоч коти гармати —
  І усом не моргне.
  Та й сон же, сон, напричуд дивний,
  Мені приснився —
  Найтверезіший би упився,
  Скупий жидюга дав би гривню,
  Щоб позирнуть на ті дива.

  Героєві сниться сон: він отримує здатність літати і піднімається в небо, слідуючи за совою – популярним у творчості Шевченка образом, який символізує похмурість, розпач, відчай.

  Дивлюся: так буцім сова
  Летить лугами, берегами, та нетрями,
  Та глибокими ярами,
  Та широкими степами,
  Та байраками.
  А я за нею та за нею,
  Лечу й прощаюся з землею.

  Перше місце, над яким пролітає ліричний герой – закріпачена Україна. Спочатку він бачить тільки “райську природу”, але пізніше, придивившись, бачить бідність, кріпацтво, голод і смерті:

  Летим. Дивлюся, аж світає,
  Край неба палає,
  Соловейко в темнім гаї
  Сонце зострічає.
  Тихесенько вітер віє,
  Степи, лани мріють,
  Меж ярами над ставами
  Верби зеленіють.
  Сади рясні похилились,
  Тополі по волі
  Стоять собі, мов сторожа,
  Розмовляють з полем.
  І все-то те, вся країна
  Повита красою,
  Зеленіє, вмивається
  Дрібною росою,
  Споконвіку вмивається,
  Сонце зострічає…
  І нема тому почину,
  І краю немає!
  Ніхто його не додбає
  І не розруйнує..
  <…>

  Он глянь, у тім раї, що ти покидаєш,
  Латану свитину з каліки знімають,
  З шкурою знімають, бо нічим обуть
  Княжат недорослих; а он розпинають
  Вдову за подушне, а сина кують,
  Єдиного сина, єдину дитину,
  Єдину надію! в військо оддають!
  Бо його, бач, трохи! А онде під тином
  Опухла дитина, голоднеє мре,
  А мати пшеницю на панщині жне.
  А он бачиш? Очі! Очі!
  Нащо ви здалися,
  Чом ви змалку не висохли,
  Слізьми не злилися?
  То покритка попідтинню
  З байстрям шкандибає,
  Батько й мати одцурались
  Й чужі не приймають!
  Старці навіть цураються!!
  А панич не знає,
  З двадцятою, недоліток,
  Душі пропиває!

  Ліричний герой продовжує свою мандрівку і летить до Сибіру, де бачить каторгу. Де серед злодіїв, убивць – “цар волі”, тобто революціонер, покараний за спротив цірській владі.

  Лечу, лечу, а вітер віє,
  Передо мною сніг біліє,
  Кругом бори та болота,
  Туман, туман і пустота.
  Людей не чуть, не знать і сліду
  Людської страшної ноги.
  <…>
  Заворушилася пустиня.
  Мов із тісної домовини
  На той остатній Страшний суд
  Мертвці за правдою встають.
  То не вмерлі, не убиті,
  Не суда просити!
  Ні, то люди, живі люди,
  В кайдани залиті.
  Із нор золото виносять,
  Щоб пельку залити
  Неситому!.. То катаржні.
  А за що? Те знає…
  Вседержитель… А може, ще
  Й Він не добачає.

  Онде злодій штемпований
  Кайдани волочить;
  Он розбойник катований
  Зубами скрегоче,
  Недобитка товариша
  Зарізати хоче!
  А меж ними, запеклими,
  В кайдани убраний
  Цар всесвітній! Цар волі, цар,
  Штемпом увінчаний!
  В муці, в катарзі не просить,
  Не плаче, не стогне!
  Раз добром нагріте серце
  Вік не прохолоне!

  Наступне місце, до якого прибуває ліричний герой, – Санкт-Петербург:

  Дивлюся: хати над шляхами
  Та городи з стома церквами,
  А в городах, мов журавлі,
  Замоштрували москалі;
  Нагодовані, обуті
  І кайданами окуті,
  Моштруються… Далі гляну:
  У долині, мов у ямі,
  На багнищі город мріє;
  Над ним хмарою чорніє
  Туман тяжкий… Долітаю —
  То город безкраїй.
  Чи то турецький,
  Чи то німецький,
  А може, те, що й московський.
  Церкви, та палати,
  Та пани пузаті,
  І ні однісінької хати.

  Герой потрапляє на царський парад, лякається, думаючи, що це пожежа, і раптом бачить “землячка” – українця-перевертня, який пропонує йому увійти в царські палати, заплативши за це. Ліричний герой стає невидимим і проникає до царського палацу:

  І зробився
  Я знову незримий
  Та й пропхався у палати.
  Боже мій єдиний!!
  Так от де рай! Уже нащо
  Золотом облиті
  Блюдолизи; аж ось і сам,
  Високий, сердитий,
  Виступає; обок його
  Цариця-небога,
  Мов опеньок засушений,
  Тонка, довгонога,
  Та ще, на лихо, сердешне
  Хита головою.
  Так оце-то та богиня!
  Лишенько з тобою.
  А я, дурний, не бачивши
  Тебе, цяце, й разу,
  Та й повірив тупорилим
  Твоїм віршемазам.

  Слід звернути увагу на описи сановних осіб – царя і цариці, на їх саркастичне змалювання. Портрет цариці взагалі подано карикатурно: небога, мов опеньок засушений, сердешне, хита головою.

  Опис чиновництва – не менш карикатурний; Т. Шевченко висміює підлабузництво чиновної верхівки і втрату гідності:

  Мов кабани годовані,
  Пикаті, пузаті!..
  Аж потіють, та товпляться,
  Щоб то ближче стати
  Коло самих: може, вдарять
  Або дулю дати
  Благоволять; хоч маленьку,
  Хоч півдулі, аби тілько
  Під самую пику.
  І всі уряд поставали
  Ніби без’язикі —
  Анітелень.

  Наступну сцену І. Франко влучно назвав “сценою генерального мордобитія”:

  Дивлюсь, цар підходить
  До найстаршого… та в пику
  Його як затопить!..
  Облизався неборака;
  Та меншого в пузо —
  Аж загуло!.. А той собі
  Ще меншого туза
  Межи плечі; той меншого,
  А менший малого,
  А той дрібних, а дрібнота
  Уже за порогом
  Як кинеться по улицях,
  Та й давай місити
  Недобитків православних,
  А ті голосити;
  Та верещать; та як ревнуть:
  «Гуля наш батюшка, гуля!
  Ура!.. ура!.. ура! а-а-а…»

  Ліричний герой іде з палат і опиняється на набережній Неви. Тут він бачить пам’ятник Петру Першому, поставлений Катериною Другою. Споглядання пам’ятника будить болючі роздуми про історію України:

  Читайте также:  Видеть во сне много рыбы в реке

  От я повертаюсь —
  Аж кінь летить, копитами
  Скелю розбиває!
  А на коні сидить охляп,
  У свиті — не свиті,
  І без шапки. Якимсь листом
  Голова повита.
  Кінь басує — от-от річку,
  От… от… перескочить.
  А він руку простягає,
  Мов світ увесь хоче
  Загарбати. Хто ж це такий?
  От собі й читаю,
  Що на скелі наковано:
  Первому — вторая
  Таке диво наставила.
  Тепер же я знаю:
  Це той первий, що розпинав
  Нашу Україну,
  А вторая доканала
  Вдову сиротину.
  Кати! кати! людоїди!
  Наїлись обоє,
  Накралися; а що взяли
  На той світ з собою?
  Тяжко-тяжко мені стало,
  Так, мов я читаю
  Історію України.
  Стою, замираю…

  Ліричний герой чує тихий спів, а потім слова, із яких стає зрозуміло, що це голос наказного гетьмана Павла Полуботка – опального гетьмана, який захищав українські інтереси, за що був тяжко покараний і помер в казематах Петропавловської фортеці (Санкт-Петербург).

  “Із города із Глухова
  Полки виступали
  З заступами на лінію,
  А мене послали
  На столицю з козаками
  Наказним гетьманом!
  О Боже наш милосердий!
  О царю поганий,
  Царю проклятий, лукавий,
  Аспиде неситий!
  Що ти зробив з козаками?
  Болота засипав
  Благородними костями;
  Поставив столицю
  На їх трупах катованих!
  І в темній темниці
  Мене, вольного гетьмана,
  Голодом замучив
  У кайданах. Царю! царю!
  І Бог не розлучить
  Нас з тобою. Кайданами
  Скований зо мною
  Навік-віки. Тяжко мені
  Витать над Невою.
  України далекої,
  Може, вже немає.
  Полетів би, подивився,
  Так Бог не пускає.”

  Вранці на вулицях Санкт-Петербурга ліричний герой спостерігає й “землячків” – українців, які, вивчившись, приїхали сюди:

  …землячки
  Де-де проглядають.
  По-московській так і ріжуть,
  Сміються та лають
  Батьків своїх, що змалечку
  Цвенькать не навчили
  По-німецькій — а то тепер
  І кисни в чорнилах!
  П’явки! п’явки! Може, батько
  Остатню корову
  Жидам продав, поки вивчив
  Московської мови.
  Україно! Україно!
  Оце твої діти,
  Твої квіти молодії,
  Чорнилом политі.
  Московською блекотою
  В німецьких теплицях
  Заглушені!.. Плач, Украйно!
  Бездітна вдовице!

  Ліричний герой повертається до царських палат, де й відбувається кульмінація твору:

  Приходжу,
  Старшина пузата
  Стоїть рядом; сопе, хропе,
  Та понадувалось,
  Як індики, і на двері
  Косо поглядало.
  Аж ось вони й одчинились.
  Неначе з берлоги
  Медвідь виліз, ледве-ледве
  Переносить ноги.
  Та одутий, аж посинів,
  Похмілля прокляте
  Його мучило. Як крикне
  На самих пузатих —
  Всі пузаті до одного
  В землю провалились!
  Він вилупив баньки з лоба —
  І все затрусилось,
  Що осталось; мов скажений,
  На менших гукає —
  І ті в землю; він до дрібних —
  І ті пропадають!
  Він до челяді — і челядь,
  І челядь пропала;
  До москалів — москалики,
  Тілько застогнало,
  Пішли в землю; диво дивне
  Сталося на світі.
  Дивлюся я, що дальш буде,
  Що буде робити
  Мій медведик! Стоїть собі,
  Голову понурив,
  Сіромаха. Де ж ділася
  Медвежа натура?
  Мов кошеня, такий чудний.
  Я аж засміявся.
  Він і почув, та як зикне —
  Я перелякався
  Та й прокинувсь…

  Цитати

  І. Франко:

  сміливий маніфест слова проти темного царства

  перший у Росії сміливий і прямий удар на гниль і неправду кріпацтва.

  Повністю текст можна прочитати тут >>>

  Источник

  Аналіз вірша поема «Сон» (У всякого своя доля…), Т. Шевченко:

  Тема: зображення й протиставлення нещасного життя народного і життю «райському» вельмож, царів.

  Ідея: засудження аморальності й паразитизму господарів країни, заклик до самоусвідомлення народу, пробудження його національної гідності.

  Основна думка: Т. Шевченко в поемі заявив на весь голос, що головні біди України є похідними від її підневільного стану в Російській ім­перії.

  Жанр: ліроепічна сатирична поема.

  Композиція: Розповідь про побачене й почуте перемежовується з лірич­ними відступами та замальовками природи. У ліричних відсту­пах поет висловлює свої почуття і роздуми, піддає висміюванню самодержця та його оточення. Експозиція: пролог, в якому поет розмірковує над тим, що кожна людина має власну долю; зображує соціальні й моральні гріхи, які процвітають в країні. Зав’язка: лаштування п’яного ліричного героя до сну і вре­шті-решт його політ до неба. Розвиток подій: змалювання загальної картини життя у часи покріпачення самодержавством простого люду. Кульмінація: сатиричне висміювання катів і грабіжників на­роду. Розв’язка: «Не здивуйте, / Брати любі, милі, / Що не своє розказав вам, / А те, що приснилось».

  Сюжет: Героєві розповіді сниться, ніби він летить над Україною, далі над Сибіром і, нарешті, потра­пляє до Петербурга, оглядає місто, а потім, зробившись неви­димим, проникає в царський палац. У палаці він спостерігає, як розлючений цар дає стусани своїм сановникам, а потім стає свідком чудернацького перетворення царя на кошеня. Бачачи цю метаморфозу, герой поеми розсміявся; тоді цар на нього «як зикне» — він і прокинувся.
  Своєрідним вступом до панорами, що має постати перед ге­роєм поеми в його польоті над країною, є його монолог-прощання із землею. В пристрасних і схвильованих словах прощання з рід­ним краєм відкриваються нові грані душі, нові риси духовного об­личчя оповідача. Прощаючись з рідною землею, він називає її «не­приязним краєм». «Мою муку, мою люту,— каже він,— в храмі заховаю…» Душа його поривається «високо, високо», у безвість, де «крику людського і плачу не чуть», бо «немає там власті, не­має там кари». Він несе в собі біль за Україну, до якої літатиме «з хмари на розмову», на раду.
  Він намагається втішити «сироту-небогу» Україну надіями на майбутнє: «Живе правда у господа бога».
  У цьому монолозі оповідач постає як романтична постать з палкими емоціями, трагічними думками про долю народу, як запеклий ворог «власті» і «кари» над людьми.
  З сумом розпрощавшись із землею, герой поеми пролітає на сві­танку над Україною, її просторами. На його очах прокидається природа. Шевченко створює вражаючий словесний живопис рід­ного пейзажу, чарівного українського ранку.
  Уся країна «повита красою». Але тільки на мить замилу- вався цим чарівним пейзажем герой твору, бо й чарівність рідної землі не може заспокоїти його душу, вражену людським страж­даннями, сповнену «лютої муки». Контраст між красою природи й потворним життям віддається в душі героя ще пекучішим бо­лем. «Душе моя, чого ти сумуєш? Душе моя убогая, чого марно плачеш?» — запитує він, і чує, як його душа, що увібрала в себе страшну правду народного життя, з болем вигукує:
  Он глянь,— у тім раї, що ти покидаєш / Латану свитину з ка­ліки знімають, З шкурою знімають, бо нічим обуть / Княжат не­дорослих, а он розпинають / Вдову за подушне, а сина кують, / Єдиного сина, єдину дитину, / Єдину надію! в військо оддають! / Бо його, бач, трохи! а онде під тином / Опухла дитина, голоднеє мре. / А мати пшеницю на панщині жне.
  З України герой твору переноситься у далекий, холодний Си­бір, щоб хоч на часину сховатися від пануючого на землі зла, від повсюдного «крику і плачу людського». Але перед ним відкри­вається нова картина страждань і неволі: каторжани «із нор зо­лото виносять, щоб пельку залити неситому», тобто цареві. І між ними, запеклими злодіями, штампованими вбивцями й грабіжни­ками,— політичні засланці, борці за свободу. Устами оповідача поет славить революціонерів, засланих самодержавством до Си­біру. Тут і з’являється образ «царя волі», царя «всесвітнього». Це збірний, широко узагальнений образ революційних борців, центральний у цій частині поеми і поданий в ореолі внутріш­ньої сили й незалежності. Він позбавлений якихось конкретних рис, будучи не стільки образом реального революціонера, скільки уособленням ідеї революційного служіння народові, революційної віри й героїзму. Шевченко створив образ політичного засланця, що залишається непохитним у своїх переконаннях, «не просить, не плаче, не стогне». Поет наголошує, що традиції декабристів, їхні ідеї й думи пробуджують, гартують, виховують суспільну свідомість.
  Картина каторги змінюється картиною царської столиці. Опо­відач знову виступає в лічині простакуватого селянина, який нібито вперше потрапив до Петербурга. «Церкви та таланти… і ні однісінької хати» — так сприймає він столичне місто. Свят­кові ілюмінації на вулицях здаються йому пожежею.
  І місто, і люди постають у сприйнятті оповідача мовби учуд- неними. Стиль і манера розповіді про них близька до бурлескної традиції. По-бурлескному «учуднений», знижений характер ма­ють описи Петропавловської фортеці, пам’ятника Петрові І.
  Трагічний викривальний пафос картин України й Сибіру змі­нюється в «петербурзькій» частині поеми інтонацією іронічної народної оповідки.
  Серед чиновницької «братії» трапився оповідачеві й «земля­ч о к . з циновими ґудзиками», тобто чиновник, урядовець. Він пропонує свої послуги — провести в царський палац. «Тільки, знаєш,— каже він,— ми, брат, просвіщені,— не поскупись пол- тинкою…». Продажність, ницість чиновництва — і ця деталь зна­ходить своє місце в загальному змалюванні Петербурга. Шевченко тут уперше в українській літературі показав місто в типових со­ціальних контрастах та суперечностях. З одного боку — царський палац, панство, урядовці, з другого — простий народ, «вбогі», які «на труд поспішали», «заспані дівчата», муштровані солдати.
  У центрі третьої (петербурзької) частини поеми — сатиричне викриття самодержавства, царського двору, придворних. Шев- ченкова сатира досягає тут найвищого напруження й нещадної разючої сили. Реалістичність зображення тут уже цілком посту­пається місцем сатиричному гротескові, одвертим перебільшен­ням, шаржовим образам, фантасмагоричним сценам. Незримий оповідач потрапляє до царського палацу й стає очевидцем по­творного дійства — урочистого виходу царя з царицею до на­товпу придворних, які з жалюгідною догідливістю «аж потіють та товпляться», щоб то ближче стати коло самих: домагаються царських милостей. Портрети царя й цариці гіперболічно шар­жовані. Вони «мов сичі надуті; а диво-цариця, мов та чапля між птахами, скаче, бадьориться», «цариця небога, мов опеньок за­сушений, тонка, довгонога, та ще на лихо, сердешна, хита голо­вою», цар «вилупив баньки з лоба», «одутий, аж посинів».
  Закінчується царський прийом сценою, що стоїть у ряду най­яскравіших прикладів політичного гротеску в світовій літературі. Ця сцена становить метафоричне відтворення самої суті само­державного правління. І. Франко назвав її «картиною генерального мордобитія», у якій поет змалював безмежну сваволю царя і за­таврував систему, «при якій царська воля та брутальна сила була всім, а людське чуття та справедливість уважалися нічим».
  Продовженням цього сатиричного гротеску є наскрізь фантас­магорична фінальна сцена поеми. Від крику царя один за одним на очах оповідача зникають ті, на кому тримається царський пре­стол,— «всі пузаті», а далі й «менші» і «дрібні» царедворці, че­лядь, військова охорона. Позбавлений свого оточення й підпори, цар, який за хвилину до цього здавався всемогутнім, має вигляд жалюгідного кошеняти: «Стоїть собі, голову понурив… Мов ко­шеня, такий чудний». Шевченко майстерно користувався засо­бами гротескної метафори у викритті царату.
  Так само несподівано, як воно й почалося, балаганне дійство, вся ця «комедія» з царем, раптом зникає, як лихе видіння.
  Поема закінчується іронічною усмішкою оповідача, а водно­час і справжнього автора твору, самого Шевченка.

  Читайте также:  Ребенок чихает по утрам после сна причины

  Поема «Сон» («У всякого своя доля») (1844) Тараса Шевченка – се велике оскарження “темного царства” за всі теперішні й минувші кривди України, оскарження, піднесене з більше, хоч не виключно партикулярного становища – українства. Проте текст Шевченка пронизує загальнолюдський пафос: палке уболівання «за повсюдне приниження людини і заперечення абсурдності деспотичного механізму суспільного буття».

  Вірш став «викликом поета могутній, але не здатній вистояти перед судом розуму імперії». У поеми змальовано антигуманний образ
  імперської самодержавної Росії, що немилосердно гнобить простий люд, довівши його до повного зубожіння, проводить колоніальну політику поневолених народів, денаціоналізуючи їх.

  3.75
  1
  1
  1
  1
  1
  1
  1
  1
  1
  1

  Rating 3.75 (6 Votes)

  Источник